Pomocnik Historyczny

Autorzy

Model grodziska w państwie wielkomorawskim. Model grodziska w państwie wielkomorawskim. CTK
Śląsk na osi czasu.Marek Sobczak/Polityka Śląsk na osi czasu.

Autorzy

Aleksandra Dziadul – historyk, tłumaczka.

Bogusław Gediga – emerytowany prof. dr hab. Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, zajmuje się pradziejami Europy, główny krąg zainteresowań to kultura symboliczna społeczeństw pradziejowych.

Jakub Grudniewski – dr nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zajmuje się historią Górnego Śląska w XVIII i XIX w.

Ryszard Kaczmarek – prof. dr hab., kierownik Zakładu Historii Śląska w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zastępca dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach do spraw Instytutu Badań Regionalnych, jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na najnowszej historii Polski oraz historii Śląska i stosunków polsko-niemieckich w XIX–XX w., niedawno ukazała się jego książka „Powstania śląskie 1919–1920–1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka”.

Andrzej Krajewski – dr, historyk, popularyzator nauki.

Teresa Kulak – emerytowana prof. dr hab., związana z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem Opolskim, członek PAN, zajmuje się historią Polski i powszechną XIX–XX w., polską myślą polityczną XIX i XX w., dziejami Śląska XVIII–XX w., historią Niemiec.

Maja Mozga-Górecka – historyk idei, dziennikarka zajmująca się architekturą i wzornictwem.

Wojciech Mrozowicz – dr hab., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Instytutu Historycznego, badacz średniowiecznej historii Europy Środkowej, zwłaszcza Śląska, historii dziejopisarstwa, hagiografii, wydawca łacińsko- i niemieckojęzycznych tekstów źródłowych.

Dariusz Nawrot – prof.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Śląska” (100153) z dnia 05.08.2019; Wstęp; s. 5
Reklama