Pomocnik Historyczny

Autorzy

Model grodziska w państwie wielkomorawskim. Model grodziska w państwie wielkomorawskim. CTK
Śląsk na osi czasu.Marek Sobczak/Polityka Śląsk na osi czasu.

Autorzy

Aleksandra Dziadul – historyk, tłumaczka.

Bogusław Gediga – emerytowany prof. dr hab. Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, zajmuje się pradziejami Europy, główny krąg zainteresowań to kultura symboliczna społeczeństw pradziejowych.

Jakub Grudniewski – dr nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zajmuje się historią Górnego Śląska w XVIII i XIX w.

Ryszard Kaczmarek – prof.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Śląska” (100153) z dnia 05.08.2019; Wstęp; s. 5
Reklama