Pomocnik Historyczny

Ważniejsze urzędy i godności

Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego, fragment obrazu Canaletta z 1778 r. Z lewej widać powóz prymasa Władysława Aleksandra Łubieńskiego, pośrodku wojewoda płocki Józef Podoski wręcza protokół z głosowania swojego województwa marszałkowi sejmu elekcyjnego Józefowi Sosnowskiemu. Na prawo od nich koniuszy królewski przytrzymuje karego konia. Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego, fragment obrazu Canaletta z 1778 r. Z lewej widać powóz prymasa Władysława Aleksandra Łubieńskiego, pośrodku wojewoda płocki Józef Podoski wręcza protokół z głosowania swojego województwa marszałkowi sejmu elekcyjnego Józefowi Sosnowskiemu. Na prawo od nich koniuszy królewski przytrzymuje karego konia. Forum
Ich sprawowanie podnosiło rangę rodów.

Urzędy senatorskie

Prymas – (arcybiskup gnieźnieński) stał na szczycie hierarchii państwowej. Od 1572 r., jako przewodniczący senatu, uzyskał stanowisko interrexa, głowy państwa na czas bezkrólewia. Prymas reprezentował kraj na zewnątrz, kierował jego administracją i przygotowywał elekcję nowego władcy, zwoływał sejmiki i sejmy, dokonywał formalnej nominacji elekta. Jako arcybiskup gnieźnieński koronował króla i królową. Mógł decydować o wojnie i bywał szafarzem urzędów.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Prolog; s. 15