Pomocnik Historyczny

Pacowie

Michał Kazimierz Pac (ok. 1624–82), malarz nieznany, XVII w.BEW Michał Kazimierz Pac (ok. 1624–82), malarz nieznany, XVII w.

Przodkowie legendarni i prawdziwi. Według rodzinnej legendy Pacowie pochodzili ze starożytnego Rzymu. Za przodka uważali arcykapłana Cosimusa Pacciusa, który żył w czasach Katyliny. Jego prawnuk – Varrius Pacius – miał przybyć na tereny późniejszej Litwy u boku Palemona, który został wygnany po klęsce Pompejusza w wojnie domowej z Cezarem. Paców za swoich krewnych uznawali przedstawiciele znanego florenckiego rodu de’ Pazzich. W lutym 1625 r. odwiedził ich pisarz litewski Stefan Pac: „Mając tę informacyją, że przodkowie ich kiedyś w te kraje litewskie (ustępując przed domowymi mieszaninami) zaszli byli, tego rozumienia byli, żem ja był ex stirpe [z rodu] ich, czemum ja nie kontradykował, mając też to per traditionem [przez tradycję] od starszych swoich, że dom nasz ze Włoch wyszedł”.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Rody magnackie; s. 44