Pomocnik Historyczny

Potoccy

Małżonkowie Andrzej Potocki (zm. 1691) i Anna z Rysińskich (1640–97), malarz nieznany, przełom XVIII i XIX w. Małżonkowie Andrzej Potocki (zm. 1691) i Anna z Rysińskich (1640–97), malarz nieznany, przełom XVIII i XIX w. Muzeum Narodowe w Warszawie
Jedni Potoccy bronili Rzeczpospolitej przed nieprzyjaciółmi i reformowali ją, inni rwali sejmy i hańbili nazwisko rodowe targowicą.

Legendarny rycerz. Jeszcze niedawno dominował pogląd o pochodzeniu Potockich, jednego z najważniejszych i najmożniejszych rodów Rzeczpospolitej, ze wsi Potok w województwie krakowskim. Ostatnio Marian Wolski, autor solidnie udokumentowanej monografii rodu („Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno-własnościowe”), dokonał rewizji tego poglądu, dowodząc, iż Potoccy wywodzili się od Pampickich z Pampic (Pępic) z powiatu chęcińskiego w dawnym województwie sandomierskim.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Rody magnackie; s. 52