Pomocnik Historyczny

Radziwiłłowie

Obóz wojskowy pod Krasnem założony przez Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640) podczas oblężenia Smoleńska w wojnie z Rosją w latach 1632–34; rycina Jana Pleitnera z 1636 r. Obóz wojskowy pod Krasnem założony przez Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640) podczas oblężenia Smoleńska w wojnie z Rosją w latach 1632–34; rycina Jana Pleitnera z 1636 r. Muzeum Narodowe w Krakowie
Od późnego średniowiecza aż po XX w. Radziwiłłowie byli najpotężniejszym i najbogatszym litewskim rodem.

Ościk zamiast arcykapłana. Radziwiłłowie szukali swoich korzeni w starożytnym Rzymie, a przodków wśród arystokratów, którzy mieli przybyć na tereny późniejszej Litwy z mitycznym Palemonem, przeciwnikiem Cezara. Najbardziej popularne legendy genealogiczne, które ukształtowały się w XVI w., podawały, że protoplastą rodu był Lizdejko – arcykapłan i wróżbita z XIV w. Niekiedy przypisywano mu pochodzenie od księcia Narymunta Romuntowicza. Według innej wersji jego żoną została siostra litewskiego władcy Witenesa.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Rody magnackie; s. 60