Pomocnik Historyczny

Jabłonowscy

Aleksander Jan Jabłonowski (1672–1723) na obrazie Antoniego Józefa Misiowskiego, 1740 r. Aleksander Jan Jabłonowski (1672–1723) na obrazie Antoniego Józefa Misiowskiego, 1740 r. AN
Pierwsze zapiski o Jabłonowskich datuje się na 1285 r.

Wywodzący się z leżących pod Mławą wsi Jabłonowo Adamy, Jabłonowo Dyby i Jabłonowo Maćkowięta ród długo czekał, by zaczęto się z nim liczyć. Do XVI w. Jabłonowscy niczym szczególnym się nie odznaczali, utrzymując status średniozamożnej szlachty.

Drzewo genealogiczne Jabłonowskich: „Drzewo wspaniałości pańskiej, wysokością urodzenia, obszernością cnót y imienia, po niebie y ziemi rozkrzewione”, grafika z 1755 r.Muzeum Narodowe w KrakowieDrzewo genealogiczne Jabłonowskich: „Drzewo wspaniałości pańskiej, wysokością urodzenia, obszernością cnót y imienia, po niebie y ziemi rozkrzewione”, grafika z 1755 r.

Pierwszym w rodzie politykiem był Jan Stanisław Jabłonowski (1600–47) – wielokrotnie posłował na sejm i pełnił funkcję sejmowego marszałka. Król Władysław IV nadał mu dworskie funkcje: podczaszego wielkiego koronnego oraz miecznika wielkiego koronnego.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Rody; s. 93
Reklama