Pomocnik Historyczny

„Zmaza całej Korony”

Królowe z magnackich domów

Nie tylko na polskim tronie: ślub Marii Leszczyńskiej (1703–68) z Ludwikiem XV, malarz nieznany, XVIII w. Nie tylko na polskim tronie: ślub Marii Leszczyńskiej (1703–68) z Ludwikiem XV, malarz nieznany, XVIII w. BEW
Królowe rodaczki na polskim tronie.

Elżbieta z Pilczy, koronowana w 1417 r.

Precedens stworzył Władysław Jagiełło, który jako trzecią żonę poślubił Elżbietę z Pilczy (1372–1420), córkę wojewody sandomierskiego Ottona z Pilczy i Jadwigi Melsztyńskiej. Blisko 70-letni król podjął tę decyzję samodzielnie, wywołując skandal. Nikt nie rozumiał jej powodów, gdyż Elżbieta Granowska (po mężu) miała 37–45 lat, była trzykrotną wdową, a jej rozległy majątek dziedziczyły dzieci z poprzedniego małżeństwa. Dyskusyjna była też kwestia praw synów zrodzonych z tego związku, gdyż zgodnie z umową między Kazimierzem Wielkim i Ludwikiem Węgierskim dziedziczyć tron mieli wyłącznie potomkowie księżniczek.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Konteksty; s. 114
Oryginalny tytuł tekstu: "„Zmaza całej Korony”"