Pomocnik Historyczny

Zderzenie z Izraelem

Odwieczny konflikt izraelsko-arabski

Grupa żydowskich imigrantów, zatrzymana w okolicach Hajfy, skierowana do obozu w Athlit. Lata mandatu brytyjskiego w Palestynie. Grupa żydowskich imigrantów, zatrzymana w okolicach Hajfy, skierowana do obozu w Athlit. Lata mandatu brytyjskiego w Palestynie. EAST NEWS
Konflikt bliskowschodni należy do najdłużej trwających we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Złożyły się na niego wojny między młodymi państwami arabskimi a nowym Państwem Izrael oraz nierozwiązana do dziś kwestia palestyńska.

Geneza konfliktu. Syjonizm polityczny

Pewnym paradoksem jest, że geneza konfliktu bliskowschodniego ma swoje źródła w nowożytnej Europie. Kontynent ten stał się obszarem zamieszkiwania największej diaspory żydowskiej na świece. W II poł. XIX w. w Europie zaczęły kształtować się nowoczesne tożsamości narodowe, również ludności żydowskiej. Narodziny nacjonalizmu żydowskiego są najczęściej kojarzone z działalnością dziennikarza Teodora Herzla. Broszura jego autorstwa „Der Judenstaadt” (1895 r.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Arabów” (100163) z dnia 09.03.2020; Wiek XX; s. 101
Oryginalny tytuł tekstu: "Zderzenie z Izraelem"
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >