Pomocnik Historyczny

Burzliwe stulecie Bałtów

Litwa, Łotwa, Estonia. Powstanie i historia państw bałtyckich

Akcja protestacyjna w 50. rocznicę zawarcia paktu RibbentropMołotow – fragment tzw. bałtyckiego łańcucha, o długości ok. 600 km, utworzonego przez ok. 2 mln Estończyków, Łotyszy i Litwinów 23 sierpnia 1989 r., jeszcze w czasach ZSRR. Akcja protestacyjna w 50. rocznicę zawarcia paktu RibbentropMołotow – fragment tzw. bałtyckiego łańcucha, o długości ok. 600 km, utworzonego przez ok. 2 mln Estończyków, Łotyszy i Litwinów 23 sierpnia 1989 r., jeszcze w czasach ZSRR. PAP
Wiek XX był zapewne najbardziej burzliwym w dziejach krajów bałtyckich. Mieszkańców Estonii, Łotwy i Litwy czekały rewolucje, wojny, okupacje, uzyskanie i utrata państwowości. Kończył się jednak szczęśliwie – ponownie odzyskaną niepodległością.

U progu Wielkiej Wojny. Na początku XX stulecia niepodległość Estonii, Łotwy i Litwy wydawała się czymś nierealnym. Spodziewano się, że rządy rosyjskie będą trwać jeszcze długo, podobnie jak dominacja niemieckiej szlachty na ziemiach łotewskich i estońskich. Bałtyccy Niemcy (stanowiący jedynie ok. 7 proc. ludności) zachowywali swą pozycję w zamian za lojalność wobec cara. Emancypacji nie dało się już jednak zatrzymać. Przed chłopskimi dziećmi otwierały się możliwości zdobycia wykształcenia i coraz bardziej prestiżowych zawodów – rodziła się klasa średnia, złożona z zamożniejszych rolników, drobnych przedsiębiorców i inteligentów.

Pomocnik Historyczny „Dzieje wokół Bałtyku” (100168) z dnia 01.06.2020; Wiek XX; s. 100
Oryginalny tytuł tekstu: "Burzliwe stulecie Bałtów"
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >