Pomocnik Historyczny

Nikołaj Karamzin/Joachim Lelewel

Historyczne mapy Polski z prac Joachima Lelewela. Historyczne mapy Polski z prac Joachima Lelewela. Polona
Joachim LelewelPolona Joachim Lelewel

Jako autorzy wielce wpływowych i poczytnych syntez dziejów Rosji i Polski Nikołaj Karamzin (1766–1826) i Joachim Lelewel (1786–1861) słusznie uchodzą za ojców założycieli narodowych historiografii. Obaj byli duchowymi synami epoki oświecenia, a zarazem wielkimi adwersarzami. Stworzone przez nich interpretacje dziejów stały się punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń historyków.

Nikołaj Karamzin nie był historykiem; zaczynał karierę jako autor sentymentalnych opowiadań oraz utworów na cześć kolejnych monarchów.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Rosjanie. Dzieje sąsiedztwa” (100172) z dnia 03.08.2020; Mity polsko-rosyjskie; s. 60
Reklama