Pomocnik Historyczny

Słowianofile i panslawiści

Obraz z cyklu „Epopeja słowiańska” Alfonsa Muchy, 1910–28. Obraz z cyklu „Epopeja słowiańska” Alfonsa Muchy, 1910–28. AKG
Józef Maria Hoene-WrońskiPolona Józef Maria Hoene-Wroński

Dziewiętnastowieczna idea przynależności do wielkiej słowiańskiej wspólnoty ludów oraz poczucie solidarności i wspólnego losu historycznego wywarły wielki wpływ na intelektualne dzieje całej Europy Wschodniej. Jeszcze przed powstaniem listopadowym (1831) silny nurt słowianofilski zaznaczył się w działalności kierowanego przez Stanisława Staszica Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Prowadzone przez jego członków badania nad historią, kulturą i literaturą słowiańską stanowiły podstawę do formułowania idei obejmujących wszystkich ówczesnych Słowian.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Rosjanie. Dzieje sąsiedztwa” (100172) z dnia 03.08.2020; Mity polsko-rosyjskie; s. 61
Reklama