Pomocnik Historyczny

Autorzy

Manchester w 1889 r. Manchester w 1889 r. Forum
Europa po kongresie wiedeńskim, 1815 r.Marek Sobczak/Polityka Europa po kongresie wiedeńskim, 1815 r.

Andrzej Chwalba – prof. dr hab., historyk i eseista, kierownik Zakładu Antropologii Historycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz historii społecznej, kulturowej i politycznej.

Karol Jałochowski – fizyk, publicysta, popularyzator wiedzy naukowej, pracownik POLITYKI.

Maciej Janowski – prof. dr hab., historyk, kierownik Zakładu Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX w. w Instytucie Historii PAN, zajmuje się dziejami Polski i Europy Środkowej w XVIII–XX w.

Pomocnik Historyczny „Historia XIX w.” (100182) z dnia 30.05.2021; Wstęp; s. 4
Reklama