Pomocnik Historyczny

IV rozbiór Polski

Egzekucja Polaków w okresie okupacji hitlerowskiej, fotografia niedatowana. Egzekucja Polaków w okresie okupacji hitlerowskiej, fotografia niedatowana. EAST NEWS
Polska w wyniku realizacji paktu Ribbentrop-Mołotow została nie tylko napadnięta, ale i podzielona między zaborców. Na jej ziemiach obaj agresorzy zaprowadzili własne porządki okupacyjne.

Niemiecka polityka okupacyjna

Terror wojenny. Początkowo znaczna część społeczeństwa polskiego sądziła, że okupacja niemiecka będzie przypominała tę z lat I wojny. Szybko przyszło się rozczarować. Hitler, z jednej strony propagując obraz Polski jako państwa sezonowego, powstałego częściowo z byłych prowincji pruskich, z drugiej przekonując o rasowej niższości Słowian, nie zamierzał iść na żadne ustępstwa. Pokazały to już pierwsze tygodnie wojny, charakteryzujące się terrorem niespotykanym dotychczas w Europie: masowe bombardowania i ostrzeliwanie kolumn cywilnych uciekinierów, rozstrzeliwanie zakładników i jeńców wojennych, publiczne egzekucje, grabież mienia.

Pomocnik Historyczny „Operacja Barbarossa” (100183) z dnia 14.06.2021; Od sierpnia września ‘39 do czerwca ‘41; s. 47
Reklama