Pomocnik Historyczny

Dzieje Chińczyków: antyk

Państwo Środka w czasach antycznych

Handlarze kotów i herbaty w pekińskim porcie rzecznym (ilustracja z XIX w.). Handlarze kotów i herbaty w pekińskim porcie rzecznym (ilustracja z XIX w.). akg-images
Chiny są jedynym państwem starożytnym, które przetrwało do dzisiaj, zachowując ciągłość i tradycję. Antyk pozostaje tu źródłem wzorców, wartości, symboli oraz inspiracji.

CHIŃSKA FASCYNACJA HISTORIĄ. Wedle opowieści, stojąc przed sfinksem, Napoleon miał patetycznie powiedzieć: „czterdzieści wieków patrzy na nas”. Chińczycy żyją zaś stale z poczuciem, że ich starożytni przodkowie patrzą na nich i że nie tylko są dziedzicami dorobku 5 tys. lat, ale że również niosą brzemię tych tysiącleci i problemów wywodzących się z przeszłości. W Chinach nic nie jest proste, bo zawsze ma zawikłaną historię! Życie w perspektywie wielu stuleci było dla Chińczyków tym bardziej oczywiste, że po dziś dzień funkcjonują tam klany o genealogiach sięgających nieraz 2–3 tys. lat, a wykształcony człowiek może wymieniać z pamięci swoich znakomitych antenatów sprzed setek lat i opowiadać dzieje swej rodziny w ostatnich tysiącleciach. Odegrał w tym kluczową rolę kult przodków będących bóstwami opiekuńczymi rodu, których czyny opiewano przy uroczystościach rodowych i których informowano o wszystkich sprawach rodziny: ślubach, narodzinach dzieci, klęskach i sukcesach.

Sima Qian (145–86? p.n.e.), ojciec chińskiej historiografii, autor pierwszej wielotomowej historii Chin Shiji. Widoczne zwoje ksiąg pisanych na deszczułkach bambusowych. Ilustracja współczesna.Sima Qian (145–86? p.n.e.), ojciec chińskiej historiografii, autor pierwszej wielotomowej historii Chin Shiji. Widoczne zwoje ksiąg pisanych na deszczułkach bambusowych. Ilustracja współczesna.

Historia zawsze była prawdziwą obsesją Chińczyków, co zasadniczo różni ich np. od Indusów, którzy fascynowali się myślą religijną, a dane historyczne lekceważyli. Nawet bajka chińska nie zaczyna się jak u nas: „Za siedmioma górami, za siedmioma lasami...”, lecz: „Za panowania cesarza X w powiecie Y...”. Już od głębokiej starożytności władcy towarzyszyło stale dwu skrybów, którzy zapisywali jego słowa i czyny dla potomności. Ważniejsze edykty i rozkazy odlewano na rytualnych naczyniach brązowych. Pierwszą, i to od razu wielotomową, historię Chin spisał wielki Sima Qian (145–86? p.n.e.), ujmując ją przy tym nadzwyczaj nowocześnie. Z naukową dociekliwością zbierał dane w archiwach, odwiedzał historyczne miejsca, ze zdumiewającą precyzją opisując wydarzenia nawet sprzed tysiąca lat.

Pomocnik Historyczny „Historia Chińczyków wydanie II” (100198) z dnia 18.07.2022; Dzieje Chińczyków; s. 16
Oryginalny tytuł tekstu: "Dzieje Chińczyków: antyk"
Reklama