Pomocnik Historyczny

Autorzy

W samochodzie stoi marszałek Edward Rydz-Śmigły, 1938 r. W samochodzie stoi marszałek Edward Rydz-Śmigły, 1938 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Andrzej Chojnowski – prof. dr hab., historyk, emerytowany pracownik naukowy Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrzej Garlicki – prof. dr hab., historyk, wieloletni członek kolegium POLITYKI.

Andrzej Hołdys – geograf, stały współpracownik miesięcznika „Wiedza i Życie” i portalu popularnonaukowego pulsar.

Jerzy Kochanowski – prof. dr hab., historyk, pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny „Przeglądu Historycznego”.

Marek Kornat – prof. dr hab., historyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytutu Historii PAN.

Adam Kożuchowski – dr hab., historyk, pracownik naukowy Zakładu Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX w. w Instytucie Historii PAN.

Andrzej Krajewski – dr, historyk, popularyzator wiedzy.

Włodzimierz Mędrzecki – prof. dr hab., historyk, kierownik Zakładu Historii Społecznej XIX i XX w. w Instytucie Historii PAN.

Wojciech Morawski – prof. dr hab., historyk i ekonomista, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Tomasz Nałęcz – prof. dr hab., historyk, publicysta, polityk, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego.

Mirosław Pęczak – dr hab., prof. w Katedrze Antropologii Mediów Uniwersytetu Warszawskiego, kulturoznawca, publicysta POLITYKI.

Patryk Pleskot – dr hab., prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, historyk, politolog, główny specjalista w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN w Warszawie, laureat Nagród Historycznych POLITYKI.

Pomocnik Historyczny „Dwie dekady II RP” (100205) z dnia 18.12.2022; Wstęp; s. 4
Reklama