Pomocnik Historyczny

Autorzy

Marek Sobczak / Polityka

Jarosław Centek – dr hab., historyk wojskowości, prof. UMK, pracownik Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jerzy Holzer – prof. dr hab., historyk i politolog.

Jerzy Kochanowski – prof. dr hab., historyk, pracownik Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego.

Adam Kożuchowski – dr hab., historyk, pracownik Zakładu Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX w. w Instytucie Historii PAN.

Piotr Madajczyk – prof. dr hab., historyk, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN i Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego.

Jan M. Piskorski – prof. dr hab., historyk, pracownik Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Krzysztof Ruchniewicz – prof. dr hab., historyk, dyrektor i kierownik Katedry Historii Najnowszej w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Instytutu Historycznego tejże uczelni.

Jan Skórzyński – dr hab., historyk i politolog, profesor Collegium Civitas.

Anna Wolff-Powęska – prof. dr hab., historyczka idei, pracowniczka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Marcin Zaremba – dr hab., prof. UW, pracownik Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrzej Żbikowski – prof. dr hab., pracownik Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Pomocnik Historyczny „Trzecia Rzesza wydanie II” (100212) z dnia 24.07.2023; Wstęp; s. 4
Reklama