Pomocnik Historyczny

Arystokraci i niewolnicy

Konfucjański system społeczny i religijny w Korei

Handel na głównej ulicy Seulu, 1908 r. Handel na głównej ulicy Seulu, 1908 r. Library of Congress
Feudalna struktura społeczeństwa koreańskiego.

Trzy Królestwa

Rangi. Etnogeneza Koreańczyków wskazuje, że współcześni mieszkańcy półwyspu są w dużej mierze potomkami prehistorycznej ludności z południowej Syberii i Mandżurii, która – po migracjach – zasymilowała się z miejscowym ludem. Informacje na temat życia społecznego w starożytnym Gojoseonie są jednak ograniczone i często opierają się na mitach i legendach. Więcej wiemy o epoce Trzech Królestw, gdy w państwach istniejących na Półwyspie Koreańskim zostały powołane instytucje polityczne, prawne i edukacyjne. Na szczycie społecznej hierarchii stał władca. Większość społeczeństwa stanowiło pospólstwo (pyeongmin), niebędące ani arystokracją, ani niewolnikami. Najniżej znajdowali się niewolnicy. Lud był zobowiązany płacić podatki.

Najbardziej złożona struktura społeczna, związana z tradycjami buddyjskimi, wykształciła się w królestwie Silla. Opierała się na systemie rang golpum (dosł. ranga kości) oraz dupum (dosł. ranga głowy). Miała kluczowe znaczenie dla ustalania statusu społecznego, praw, przywilejów i awansów. System rang obejmował takie aspekty, jak np. ubiór, wielkość domu oraz prawa małżeńskie, i był dziedziczony. Awansowanie do wyższej bądź degradacja do niższej rangi następowało w drodze nagradzania lub karania. Jednostki, które wykazywały się właściwym postępowaniem moralnym, osiągnięciami społecznymi lub lojalnością wobec władcy, mogły liczyć na nagrodę, a w przeciwnym przypadku były karane. W ramach tego systemu na szczycie znajdowały się dwie klasy królewskie: seonggol (dosł. święte kości) i jingol (dosł. prawdziwe kości). Z czasem liczba arystokratów świętych kości malała, ponieważ tytuł był nadawany tylko tym, których oboje rodzice mogli tytułować się jako święte kości.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Koreańczyków” (100219) z dnia 25.03.2024; Dzieje Koreańczyków; s. 46
Oryginalny tytuł tekstu: "Arystokraci i niewolnicy"
Reklama