Pomocnik Historyczny

Modlitwa i rytuał

Modlitwa i rytuał. Wierzenia Koreańczyków

Panna młoda koronowana tzw. koroną szczęścia przez szamankę, która stoi za nią, 1904 r. Panna młoda koronowana tzw. koroną szczęścia przez szamankę, która stoi za nią, 1904 r. Getty Images
Wierzenia oraz religie w dziejach Korei.

Szamanizm

Najstarszy system rodzimych wierzeń. Szamanizm, po koreańsku najczęściej określany słowem musok, oraz związane z nim wierzenia zalicza się do koreańskich wierzeń rodzimych. To obok buddyzmu i konfucjanizmu jedna z tych tradycji religijnych, które w największym stopniu ukształtowały sposób postrzegania świata przez Koreańczyków. Szamanizm jest niezwykle dynamiczną i praktyczną formą wierzeń opartą na przekonaniu, iż naszym światem rządzą pewne nadprzyrodzone siły, istoty, które w czasach kryzysu są w stanie pomóc go nam przezwyciężyć. Ale kryzys taki może również zostać wywołany przez te same, niezadowolone z jakiegoś powodu siły, jak np. mściwe dusze, w tym bliskich nam osób, które odeszły w zaświaty niespełnione lub zmarły tragiczną śmiercią i wciąż żywią urazę do tego świata i żywych. Potrzeby takich istot mogą zostać zaspokojone poprzez odpowiedni rytuał ofiarny, zwany gut. Tego rytuału nie możemy przeprowadzić sami. Potrzebny jest mediator, dzięki któremu będziemy mogli się z owymi nadprzyrodzonymi siłami i istotami skontaktować. Taką rolę pełni szaman, w Korei zazwyczaj kobieta określana mianem mudang.

Szamanizm jest systemem wierzeń w dużej mierze opartym na doświadczeniu religijnym mudang i wspomnianym rytuale ofiarnym. Brak tutaj instytucji typu Kościół, spisanej doktryny, a nawet rytualnych ksiąg. Wiedza jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, a rytuały, nawet tego samego typu, mogą często różnić się od siebie, np. w zależności od potrzeb klientów. Tym, co niezmienne, jest cel odprawiania każdego z gut, którym jest osiągnięcie szczęścia i dobrobytu.

Polichromowane drewniane figurki w strojach szamańskich, XIX w.BridgemannPolichromowane drewniane figurki w strojach szamańskich, XIX w.

Od mitu do światowego dziedzictwa. Badania wskazują, iż Dangun, mityczny założyciel pierwszego koreańskiego królestwa Gojoseon, był nie tylko władcą, ale także szamanem.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Koreańczyków” (100219) z dnia 25.03.2024; Dzieje Koreańczyków; s. 53
Oryginalny tytuł tekstu: "Modlitwa i rytuał"
Reklama