Pomocnik Historyczny

Wojna koreańska

Wojna domowa w Korei. Podłoże konfliktu, przebieg działań zbrojnych, skutki

Amerykańskie haubice 155 mm w akcji pod Seulem, 1950 r. Amerykańskie haubice 155 mm w akcji pod Seulem, 1950 r. MPI / Getty Images
Przebieg działań zbrojnych.

Podłoże wojny. Wojna koreańska – oceniana w wymiarze wewnętrznym – była starciem dwóch wizji państwa, całkowicie sprzecznych i wzajemnie wykluczających się. Jednakże obie miały, co jest tylko pozornie zaskakujące, także wiele cech wspólnych. I komunizm Kim Ir Sena, i państwo patriarchalne Rhee Syngmana miały charakter autorytarny, antydemokratyczny, antyrepublikański. Oba koncepty były wywiedzione w istocie nie z zachodniej myśli politycznej, lecz z chińskiej tradycji rządów cesarsko-mandaryńskich. W istocie konfucjanizm tradycyjny starł się z konfucjanizmem czerwonym.

Rywalizacja o władzę nad Koreą wpisała się przy tym w globalną rywalizację między dwoma antagonistycznymi blokami polityczno-wojskowymi, doprowadzając do wybuchu pierwszej pełnowymiarowej wojny zastępczej. Był więc ów konflikt poligonem doświadczalnym wzajemnego pozycjonowania się przy użyciu narzędzi militarnych, z jednoczesnym zachowaniem kontroli nad poziomem eskalacji. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Związek Sowiecki dysponowały już bronią atomową. Mimo że Sowieci nie dysponowali jeszcze systemem przenoszenia broni nuklearnej, to zmagania toczyły się już w cieniu bomby atomowej.

Korea, zaanektowana przez Japonię w 1910 r., była uważana podczas drugiej wojny światowej za pierwszą ofiarę samurajskiego imperializmu. O jej powojennym losie dyskutowano w czasie konferencji kairskiej (1943 r.), w której uczestniczyli Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill i Czang Kai-szek. Przyjęto wówczas ogólnikowe oświadczenie o konieczności odbudowy niepodległego państwa koreańskiego. Podstawową słabością deklaracji było to, że nie podpisali jej Sowieci. Po wojnie, mimo zwycięstwa rewolucji komunistycznej w Chinach, Amerykanie nie wykazywali zainteresowania Koreą. Henry Kissinger opisał to następująco: „Tak więc wojna koreańska zrodziła się z obustronnego nieporozumienia: komuniści, analizując sytuację w kontekście amerykańskich interesów w tym regionie, uznali za nieprawdopodobne, by Ameryka, oddając cały niemal kontynent azjatycki komunistom, stawiła opór na końcu Półwyspu Koreańskiego.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Koreańczyków” (100219) z dnia 25.03.2024; Dzieje Koreańczyków; s. 86
Oryginalny tytuł tekstu: "Wojna koreańska"
Reklama