Pomocnik Historyczny

Epilog. Zrozumieć Koreańczyków

Zrozumieć Koreańczyków

Uczestnicy programu umierania w dobrym zdrowiu, Seul, 2019 r. Uczestnicy programu umierania w dobrym zdrowiu, Seul, 2019 r. Heo Ran/Reuters / Forum
Dojmujący żal, upojenie radością, niedoskonałość piękna.

Wgląd w archetypy. Każda kultura tworzy swoje własne kategorie, które ją definiują. W Korei na szczególną uwagę zasługują trzy: han (poczucie tragicznego niespełnienia), sinmyeong (szaleńcza, granicząca z ekstazą radość) oraz meot (rodzima koncepcja piękna). Przez całe stulecia kształtowały one postawy Koreańczyków, wyrażając się poprzez system wartości, sztukę i obyczaje dnia codziennego. Przynależą one do nurtu kultury rodzimej, rozwijającej się niejako w opozycji do kultury dawnych Chin, którą koreańskie elity społeczne i intelektualne adaptowały, naśladowały, czasem też przeobrażały. Dają zatem wgląd w kulturowe archetypy i, mimo ogromnych zmian, jakie zaszły w ostatnich dekadach, zachowują wciąż swoją żywotność.

Han – poczucie tragicznego niespełnienia

Gwóźdź wbity w serce. Szczególną rolę w kształtowaniu koreańskiej kultury przypisuje się pierwszej z wymienionych kategorii – han. Przez starsze pokolenie Koreańczyków jest ona określana jako gwóźdź wbity w serce. Ta obrazowa metafora wyraża istotę han; trudno to pojęcie przełożyć na język polski, gdyż zawiera wiele znaczeń, takich jak żal, gorycz, uraza i smutek. Dopełnia je dotkliwe poczucie bezsilności, które potęguje cierpienie, prowadząc do kryzysu emocjonalnego i psychologicznego, do choroby, a nawet śmierci. Jest to zatem kategoria psychologiczna, ale również filozoficzna, gdyż określa postawę życiową, manifestowaną nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale też w wymiarze zbiorowym, narodowym. Wielu Koreańczyków wyraża wręcz przekonanie, że Korea reprezentuje kulturę han.

Naruszona harmonia yang-yin. Kobiety. Jednym z najczęściej wymienianych źródeł, jakie miało doprowadzić do powstania han, jest doktryna konfucjańska, która została przejęta z kultury Chin u zarania starego milenium.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Koreańczyków” (100219) z dnia 25.03.2024; Dzieje Koreańczyków; s. 135
Oryginalny tytuł tekstu: "Epilog. Zrozumieć Koreańczyków"
Reklama