Pomocnik Historyczny

Seks, kłamstwa i pamiętniki ziemian

O seksualnym życiu ziemian

Kazimierz Garapich (na pierwszym planie) oraz ludność należącej do niego wsi Cebrowo, pocz. XX w. Kazimierz Garapich (na pierwszym planie) oraz ludność należącej do niego wsi Cebrowo, pocz. XX w. AN
Nieślubni krewni szlachty.

Bezimienni bastardzi. Zjawisko seksualnego wymiaru polskiej gospodarki folwarcznej i jego konsekwencje są mało opisane. Nic dziwnego, dotyczą kwestii intymnych i obwarowanych tabu obyczajowymi związanymi ze zdradą małżeńską, seksem, patriarchatem. Mało więc kto się tym chwalił, zamieszczał w pamiętnikach bądź poddawał analizie.

Z dość tajemniczych powodów w mojej rodzinie nie ukrywano tego faktu. Utajniano raczej tożsamość nieślubnych dzieci, ludzi wykluczonych z kręgu formalnego pokrewieństwa – pozostawali anonimowi (niektórzy krewni mówili wprost: „To nie jest nasza rodzina”), aczkolwiek zdarzały się wyjątki. Niemniej fakt ich istnienia nie był tajemnicą. Nie mieli imion, w pamiętnikach padają bezosobowe terminy typu lewaki, rówieśnicy, bastardy.

Zachowało się na ten temat sporo danych – na piśmie i w formie tradycji ustnej. Główną rolę w tym przekazie odgrywał mój pradziadek, ziemianin Kazimierz Garapich urodzony 28 czerwca 1878 r. w Cebrowie, syn posła do Rady Państwa Sejmu Krajowego Galicji, zamordowany w więzieniu NKWD w Tarnopolu w maju 1940 r. W trakcie swojego 62-letniego życia ten właściciel majątku i dworu cebrowskiego prowadził bujne życie rodzinne. Poza siódemką dzieci, których doczekał się z żoną Marią z Łubieńskich, spłodził także kilkanaścioro dzieci z co najmniej trzema innymi kobietami – Maryną Szeweluk, Anną Suchecką i Stefanią Suchowerą – mieszkankami wsi. Jego pierwsze dziecko urodziło się w 1898 r., ostatnie w 1931 r. Trudno jest mi na sto procent ustalić liczbę dzieci nieślubnych – dorosłości dożyło 12 lub 14, co najmniej 5 zmarło w niemowlęctwie. Wliczając potomstwo z Marią Łubieńską, Kazimierz miał więc blisko ćwierci setki dzieci. Podkreślam, co najmniej. Kiedy bywam w Cebrowie, bardzo często dowiaduję się o kolejnych.

Pomocnik Historyczny „Dzieje polskiej wsi” (100220) z dnia 22.04.2024; Dzieje polskiej wsi; s. 102
Oryginalny tytuł tekstu: "Seks, kłamstwa i pamiętniki ziemian"
Reklama