Pomocnik Historyczny

Wieś malowana

Wsi spokojna, wsi wesoła w ikonografii i w kulturze

Wiejskie chaty; rysunek Jana Piotra Norblina, 1777 r. Wiejskie chaty; rysunek Jana Piotra Norblina, 1777 r. Muzeum Narodowe w Krakowie
Obraz polskich chłopów w kulturze i sztuce.

W roli Onych. Znawca kultury współczesnej i folkloru Roch Sulima do „polskich przeklętych problemów” zaliczył niegdyś fakt, że mamy drugą kulturę, wewnętrzną kulturę obcą. Już w pismach Jana Długosza włościanie zostali obsadzeni w roli wewnętrznych obcych, Onych. Kronikarz nie był bezkrytyczny i wobec szlachty, jednak to w opisie chłopów etnolog rozpozna z łatwością typowe wyobrażenia przypisywane człowiekowi dzikiemu, jednocześnie fascynującemu egzotyczną urodą i niebezpiecznemu, prymitywnemu. „Lud wiejski jest skłonny do pijaństwa, kłótni, wyzwisk i zabójstw (…), postępujący w myśl zabobonów i przesądów, na zdobycze również chciwy, kierujący się złośliwością, chciwy nowinek, gwałtowny i cudzego łakomy”, ale jednocześnie „ruchy i postawę [mają] piękne, górują nad innymi siłą fizyczną, wzrostu są rosłego i wyniosłego, ciała zdrowego, o członkach zręcznych”. Roch Sulima wyjaśnia, że ten niezwykle trwały mit rozwijał się w polskiej tradycji jednocześnie z arkadyjskim, sielankowym obrazem wsi, nie stojąc z nim w sprzeczności.

Znane z lekcji polskiego dzieła poetów polskiego odrodzenia były pisane przez wykształconych ziemian, czujących się uczniami antyku – a jednocześnie pozostawały mocno zakorzenione w świecie polskiej wsi. Historyk literatury dawnej Mieczysław Piszczkowski wyjaśniał, że „język literatury w okresie rozkwitu odrodzenia nasiąkł wsią polską, jej życiem i obyczajem. Stąd wiejski charakter stylu pisarzy renesansowych (…), stąd obfitość epitetów, metafory, porównań etc., zaczerpniętych z obserwacji wiejskiej codzienności”. To tu osiadał człowiek poczciwy, ciesząc się harmonią i spokojem naturalnego biegu dni.

Ogród zimowy 2; praca Daniela Rycharskiego, 2023 r.Dzięki uprzejmości artysty i Gunia Nowik GalleryOgród zimowy 2; praca Daniela Rycharskiego, 2023 r.

Antysielanka. Trzeba oddać jednak sprawiedliwość poetom odrodzenia – byli świadomi kosztów tego dobrobytu.

Pomocnik Historyczny „Dzieje polskiej wsi” (100220) z dnia 22.04.2024; Dzieje polskiej wsi; s. 116
Oryginalny tytuł tekstu: "Wieś malowana"
Reklama