Tygodnik Polityka

Kalendarium

Najważniejsze wydarzenia z ostatnich 60 lat historii Polski i świata

gena96 / PantherMedia
Kalendarium: najważniejsze wydarzenia 1957-2016

1957 r.

27.01. – pierwsze losowanie toto-lotka
27.02. – pierwszy numer POLITYKI
25.03. – traktat rzymski: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy podpisały układ o utworzeniu EWG i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
4.10. – ZSRR wystrzelił pierwszego sztucznego satelitę Ziemi

*

1958 r.

kwiecień – władze Chin rozpoczęły kampanię propagandową pod hasłem „Wielki Skok Naprzód”, wspierającą gwałtowne uprzemysłowienie kraju
29.07. – w USA powstała NASA (Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej)
21.12. – utworzono Ośrodek Bania Opinii Publicznej

*

1959 r.

1.01. – początek rewolucji kubańskiej – Fidel Castro obalił dyktatora Fulgencio Batistę
15.07. – elektryk Stanisław Jaros usiłował w Sosnowcu dokonać zamachu na konwój z Władysławem Gomułką i Nikitą Chruszczowem
20.11. – Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Deklarację Praw Dziecka

*

1960 r.

Rok Afryki – niepodległość ogłosiły 23 kraje, przede wszystkim kolonie francuskie
4.01. – w Sztokholmie podpisano konwencję o utworzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
8.11. – John F. Kennedy zwyciężył w wyborach prezydenckich w USA

*

1961 r.

12.04. – Jurij Gagarin jako pierwszy człowiek odbył lot po orbicie satelitarnej Ziemi
1.

Reklama