Nagroda Architektoniczna

Regulamin konkursu architektonicznego POLITYKI

Wybierz Architektoniczną Realizację Roku 2014 REGULAMIN KONKURSU „Polityki” w ramach IV edycji Nagrody Architektonicznej POLITYKI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs Architektoniczny, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez POLITYKĘ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6, zwaną dalej POLITYKĄ.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 13 maja 2015 r. z chwilą aktywowania formularza konkursowego na stronie www.polityka.pl/architektura i trwa do 17 maja 2015 r. (do godz. 24.00).

3. W konkursie przyznanych zostanie 10 nagród.

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników POLITYKI oraz członków ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa.

5. Konkurs jest przeznaczony dla czytelników POLITYKI i użytkowników strony internetowej POLITYKI. Konkurs zostanie ogłoszony w prasie - w numerze 20 tygodnika „Polityka” dnia 13 maja 2015 r., a przeprowadzony na stronie www.polityka.pl/architektura.

ZASADY KONKURSU

6. Konkurs polega na zagłosowaniu na stronie www.polityka.pl/architektura na jeden z pięciu obiektów i napisaniu uzasadnienia wyboru. Konkurs zostanie rozstrzygnięty poprzez wybór przez jury i nagrodzenie 10 najlepszych uzasadnień.

7. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a. wejść na stronę www.polityka.pl/architektura, zalogować się i zagłosować na jeden z pięciu obiektów.
b. we właściwym polu w formularzu napisać uzasadnienie wyboru (do 1000 znaków), wypełnić pola z danymi: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, adres e-mailowy, numer telefonu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (patrz punkt 22.).
c. wysłać wypełniony formularz konkursowy zamieszczony na stronie www.polityka.pl/architektura poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij”.

8. Głosować i wziąć udział w konkursie można tylko raz, na jeden obiekt na stronie : www.polityka.pl/architektura.

9. Samo głosowanie nie jest uważane za wzięcie udziału w Konkursie. Poprzez głosowanie rozumieć należy zalogowanie się na stronie i oddanie głosu na jeden z pięciu obiektów. Efektem głosowania będzie wyłonienie Realizacji Roku 2014 według internautów POLITYKI.

10. Poprzez wzięcie udziału w konkursie należy rozumieć wzięcie udziału w głosowaniu, zamieszczenie uzasadnienia i wypełnienie wszystkich wymaganych pól wymienionych w punkcie 7b.

11. Brak uzasadnienia w formularzu uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie, ale nie powoduje unieważnienia oddanego głosu.

12. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na stronie www.polityka.pl/architektura do dnia 17 czerwca 2015 r. poprzez opublikowanie imion, nazwisk i miejscowości zamieszkania osób będących zwycięzcami Konkursu.

JURY I NAGRODY

13. Nagrody zostaną przyznane przez Jury powołane przez POLITYKĘ.

14. W Konkursie zostanie przyznanych 10 nagród. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane autorom dziesięciu najlepszych, wocenie Jury Konkursu, uzasadnień zamieszczonych w formularzu konkursowym. Nagrodami dla zwycięzców i wyróżnionych jest 10 zestawów książek o tematyce architektonicznej: Jane Jacobs „Śmierć i życie wielkich miast Ameryki” oraz „AR/PS. Architektura Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka”, ufundowanych przez Fundację Centrum Architektury.

15. Każdy z 10 nagrodzonych w Konkursie otrzyma jeden zestaw składający się z dwóch książek, wymienionych w punkcie 14.

16. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału puli nagród.

17. Werdykt Jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

18. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w kwotach pieniężnych.

19. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

20. Nagrody zostaną przesłane pocztą na podane przez uczestników Konkursu adresy.

ZASTRZEŻENIA

21. Przez wysłanie formularza konkursowego uczestnicy potwierdzają fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem.

22. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają nieodpłatnie zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania uczestnika, a także treści uzasadnienia, w przypadku gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zgoda na publikację dotyczy zarówno strony internetowej www.polityka.pl, jak i wydania papierowego tygodnika POLITYKA.

23. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez POLITYKĘ i Fundację Centrum Architektury jako administratora danych, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez POLITYKĘ i Fundację Centrum Architektury działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez POLITYKĘ i Fundację Centrum Architektury, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

24. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: POLITYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Warszawa 02-309 przy ul. Słupecka 6 .

25. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Reklama

Czytaj także

null
Historia

Mieli rusyfikować, a się spolonizowali. Rosyjscy kolonizatorzy na Mazowszu

W XIX w. car sprowadził na Mazowsze rosyjskich kolonistów. Mieli krzewić rodzimą kulturę i zruszczać okoliczną ludność. Zamiast tego Rosjanie sami się spolonizowali.

Violetta Wiernicka
21.05.2024
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną