Program gospodarczy nowego rządu - dokument
W związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą strefy euro rząd przygotował zestaw niezbędnych działań, które mają zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polski i Polaków. Ten program chce realizować rząd Donalda Tuska w II kadencji.
Największe zmiany dotyczyć będą systemu emerytalnego oraz podatkowego. Ich przeprowadzenie jest niezbędne, by Polska w przyszłości mogła szybko się rozwijać i uzyskać przewagi konkurencyjne nad innymi europejskimi krajami. Zaproponowane podczas exposé Donalda Tuska rozwiązania oparte są na dwóch zasadach: solidarności i sprawiedliwości społecznej.

Sytuacja gospodarcza strefy euro jest bardzo niepewna, dlatego minister finansów przygotowuje trzy warianty budżetu państwa. W grudniu rząd przedłoży sejmowi najbardziej prawdopodobny wariant. Celem jest wyjście z procedury nadmiernego deficytu w 2012 roku i obniżenie go do końca kadencji do 1 procent PKB. Relacja państwowego długu publicznego do PKB w 2012 roku spadnie do 52 procent i będzie się systematycznie obniżać do 47 procent na koniec 2015.

System emerytalny

Rząd będzie kontynuował reformy systemu emerytalnego w duchu sprawiedliwości, eliminowania przywilejów i stabilnych finansów publicznych dla przyszłych pokoleń.
  • Od 2013 stopniowo zrównywany i podwyższany będzie wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn do 67 lat. Podnosząc wiek emerytalny o 1 miesiąc co cztery miesiące ten poziom osiągnięty zostanie dla mężczyzn w 2020 roku, a dla kobiet w 2040. Dzięki tym zmianom państwo przestanie nadmiernie zadłużać obecne i przyszłe pokolenia na potrzeby emerytur. Do 2020 roku, dług Polski w relacji do PKB spadnie do 44 procent, do 2030 roku do 40 procent, a do 2040 roku do 35 procent PKB. Dłuższy okres pracy to wyższe emerytury, zwłaszcza dla kobiet. Dziś 38-letnia kobieta, która przejdzie na emeryturę w nowym systemie w 2040 roku w wieku 67 lat będzie miała blisko dwukrotnie wyższą emeryturę niż gdyby przeszła na emeryturę w wieku 60 lat. Dla kobiety w wieku 50 lat, która w wyniku stopniowych zmian przejdzie na emeryturę w wieku 63 lat, ta emerytura będzie wyższa o 15-20 procent. Stopniowe wprowadzenie nowego wieku emerytalnego pozwoli na aktywną politykę państwa wspierającą zatrudnienie osób starszych. Konkretne programy opracuje Ministerstwo Pracy już w 2012 roku, żeby mogły one być uchwalone razem ze zmianą systemu.
  • W 2012 roku waloryzacja rent i emerytur będzie kwotowa. Ten sposób waloryzowania, który chroni uboższych emerytów, utrzymany zostanie w czasie kryzysu.
  • Dla wstępujących do służby od lipca 2012 zaczną obowiązywać nowe zasady przechodzenia na emeryturę służb mundurowych - wiek emerytalny zostanie ustanowiony na 55 lat, a staż służby zostanie wydłużony do 25 lat.
  • Uprzywilejowane warunki przechodzenia na emeryturę będą w przyszłości dotyczyły wyłącznie górników pracujących bezpośrednio przy wydobyciu. Niektórzy z pozostałych uprawnionych do emerytur górniczych będą mogli skorzystać z emerytur pomostowych, pozostali wejdą do systemu powszechnego.
  • Dokonamy zostanie przegląd uprawnień wynikających ze stanu spoczynku prokuratorów i sędziów.
System podatkowy

Zgodnie z zasadami sprawiedliwości i solidarności społecznej likwidowane będą nieuzasadnione przywileje i luki podatkowe.

Czytaj także

Ważne w kraju

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną