Kraj

Zgorszenie, zlepszenie

Hipokryzja jest ukrytą namiętnością życia. Tak silną, że trudno sobie wyobrazić świat bez zakłamania i przemilczeń.
Michael Hitoshi/Digital Vision/Getty Images

Oślizgła nieszczerość, bezczelny cynizm i tępa bezmyślność lepią się do nas jak błoto w słotny dzień. Czysta i szczera mowa, prostota obejścia i naturalna prawość w postępowaniu – te diamenty dobrej woli prawie nigdy nie świecą, upaćkane wszechobecnym szlamem obłudy.

Źródłem tej obłudy jest lęk, nieufność i biorące się z nich poczucie, że zawsze trzeba być pośród swoich, w swoim plemieniu, bez względu na słuszność. A za tym idzie przekonanie, że wszyscy inni też są stronniczy i egoistyczni, gotowi na wszelkie kłamstwo, aby tylko zabezpieczyć swe interesy lub uzyskać przewagę.

Polityka 10.2014 (2948) z dnia 04.03.2014; Felietony; s. 96

Czytaj także

Nauka

Nie każdy archeolog to Indiana Jones

Popkulturowy obraz archeologa awanturnika umacnia przekonanie, że ich głównym zadaniem jest odkrywanie skarbów. Ten fałsz fatalnie odbija się na wiedzy o przeszłości.

Agnieszka Krzemińska
27.02.2021