Głosowanie w innym miejscu niż zwykle
Każdy, kto w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem zameldowania, i tak może zagłosować. Trzeba tylko dopilnować terminów.
Minister Spraw Zagranicznych w drodze rozporządzenia utworzył 176 obwodów do głosowania w 88 krajach na świecie.
Flickr CC by 2.0

Minister Spraw Zagranicznych w drodze rozporządzenia utworzył 176 obwodów do głosowania w 88 krajach na świecie.

Ci, którzy w dniu wyborów będą przebywać poza miejscem zameldowania, mogą – do 20 maja – dopisać się do miejscowego spisu wyborców. A kto nie zdąży, ma jeszcze szansę do 23 maja. Wtedy właśnie mija termin, kiedy można odebrać z urzędu gminy, odpowiadającej naszemu miejscu zameldowania, zaświadczenia o prawie do głosowania w innym miejscu.

Wszyscy Polacy przebywający w czasie wyborów za granicą, którzy chcą zagłosować korespondencyjnie, musieli do 10 maja zgłosić konsulowi taki zamiar. Ci, którzy chcą zagłosować w sposób tradycyjny, powinni do 22 maja dopisać się w konsulacie do spisu wyborców. Minister Spraw Zagranicznych w drodze rozporządzenia utworzył 176 obwodów do głosowania w 88 krajach na świecie.

Zgłoszenia o dopisaniu do listy wyborców dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej.

W zgłoszeniu należy zawrzeć podstawowe dane osobiste, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania wyborcy za granicą (dla stale mieszkających za granicą) lub adres zamieszkania wyborcy w kraju (dla osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania (głosując na terenie Unii Europejskiej, wystarczy podać numer ważnego dowodu osobistego).

Jeśli w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych w dniu wyborów przebywać będzie co najmniej 15 wyborców, wójt może utworzyć w nich odrębny obwód głosowania. Spis wyborców w tych miejscach tworzony jest na podstawie wykazu osób, które kierujący daną jednostką przekazuje do urzędu gminy najpóźniej do 20 maja 2014 r.

Czytaj także

Ważne w kraju

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj