Kraj

Kto ma płacić za lekcje religii

Obywatelska inicjatywa „Świecka szkoła”, zainicjowana przez magazyn „Liberté!”, zakładająca zniesienie finansowania lekcji religii z pieniędzy publicznych, szybko wzbudziła społeczny odzew. Chodzi o nowelizację ustawy o systemie oświaty poprzez dopisanie do art. 12 punktu, że lekcje religii w szkole nie mogą być finansowane z pieniędzy publicznych. Jest to możliwe bez renegocjowania przez Polskę konkordatu, bo zapis, że na prośbę rodziców lub uczniów szkoła jest zobowiązana do zorganizowania zajęć z religii, nie przesądza o formie finansowania.

Polityka 15.2015 (3004) z dnia 07.04.2015; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 9

Czytaj także

Historia

O Niemcach, którzy z konieczności zostali Polakami

Książka naszego redakcyjnego kolegi Piotra Pytlakowskiego „Ich matki, nasi ojcowie”, której fragment publikujemy, opowiada o losach niemieckich dzieci mieszkających na ziemiach, które po II wojnie światowej przypadły Polsce.

Piotr Pytlakowski
15.09.2020