„Polityka”. Dajemy pełny obraz.

Czytaj, słuchaj, odkrywaj świat!

SUBSKRYBUJ
Kraj

Kto ma płacić za lekcje religii

Obywatelska inicjatywa „Świecka szkoła”, zainicjowana przez magazyn „Liberté!”, zakładająca zniesienie finansowania lekcji religii z pieniędzy publicznych, szybko wzbudziła społeczny odzew. Chodzi o nowelizację ustawy o systemie oświaty poprzez dopisanie do art. 12 punktu, że lekcje religii w szkole nie mogą być finansowane z pieniędzy publicznych. Jest to możliwe bez renegocjowania przez Polskę konkordatu, bo zapis, że na prośbę rodziców lub uczniów szkoła jest zobowiązana do zorganizowania zajęć z religii, nie przesądza o formie finansowania.

Polityka 15.2015 (3004) z dnia 07.04.2015; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 9
Reklama

Czytaj także

Społeczeństwo

Prof. Ewa Łętowska o sztuce godzenia się z nieuniknionym i przemijaniu

Prof. Ewa Łętowska o przemijaniu i przygotowaniach do śmierci. I o tym, co nas jeszcze w Polsce może czekać.

Violetta Krasnowska
08.12.2021