Kraj

Do sądu po obrączki

Przy okazji zmian ustawodawca odmroził kilka pomysłów i elektronicznych urządzeń. Czy wszystkie z nich się sprawdzą? Przy okazji zmian ustawodawca odmroził kilka pomysłów i elektronicznych urządzeń. Czy wszystkie z nich się sprawdzą? Juliusz Ćwieluch / Polityka

Co prawda formalnie to tylko nowelizacja Kodeksu karnego, ale kryje się za nią prawdziwa rewolucja. Zwłaszcza w kwestii kar orzekanych w zawieszeniu, w których niezwykle gustowali polscy sędziowie, a które właściwie mają zniknąć z sądowego repertuaru. W zamian ustawodawca przewidział kilka innych rozwiązań prawnych. Największą zmianą będzie możliwość zasądzania dozoru elektronicznego przez sądy pierwszej instancji. Przez pierwszych sześć lat funkcjonowania dozoru elektronicznego procedura zarezerwowana była dla sądów penitencjarnych.

Polityka 27.2015 (3016) z dnia 30.06.2015; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 8

Czytaj także

Historia

Marian Turski: Przeżyłem dwa marsze śmierci. Po wojnie nic nie pamiętałem

Najpierw miałem trwającą 20 lat amnezję. A potem nie chciałem. Dopiero kiedy w 2001 r. otwarto dla zwiedzających saunę (łaźnię), zgodziłem się coś powiedzieć publicznie.

Jacek Żakowski
27.01.2020