Kraj

Ale kino!

Włodzimierz Iljicz Lenin: Spośród wszystkich sztuk najważniejsze dla nas jest kino.

Jarosław Kaczyński: „Jeden film – a sądzę, że Polskę przy tym już prawie bilionie dolarów PKB na to stać – jeden film hollywoodzki, z bardzo znanymi na świecie twarzami, z bardzo znanym na świecie reżyserem, no za bardzo dużą sumę, bo to bardzo dużo kosztuje, np. o rotmistrzu Pileckim, może więcej zmienić niż wiele akcji propagandowych w mniejszej skali. Sprawa polskiej historii i prawda o polskiej historii, szczególnie o tej historii najnowszej, może stać się przedmiotem publicznej dyskusji.

Polityka 42.2015 (3031) z dnia 13.10.2015; Felietony; s. 103
Reklama

Czytaj także

Społeczeństwo

Los bezpłodnych katolików: niech Bóg decyduje

Wierzą w Boga, dlatego nie decydują się na potępiane przez Kościół in vitro i inseminację. Niepłodni po katolicku.

Elżbieta Turlej
24.01.2013