Kraj

Posiedzenie Sejmu: posłowie przyjmą kilka kluczowych dla PiS ustaw

Rafał Zambrzycki / Kancelaria Sejmu RP
Zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, podatek bankowy, zmiany w służbie cywilnej, nowy budżet, ustawa o policji i być może nowa ustawa medialna – oto plan posłów na jednodniowe posiedzenie Sejmu.

W Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o podatku bankowym (autorstwa PiS). Wcześniej pozytywnie zaopiniowała go komisja finansów. Przyjęto poprawki PiS, w myśl których zrównany zostanie podatek dla banków i ubezpieczycieli. Podatkiem zostaną objęte także firmy pożyczkowe.

Zgodnie z projektem stawka podatku w przypadku banków ma wynosić 0,39 w skali roku. Ma obowiązywać już od lutego przyszłego roku.

Sejm przyjmie też nowelizację ustawy o służbie cywilnej. W trakcie prac w komisji do projektu przygotowanego przez klub PiS wprowadzono dwie ważne poprawki. Pierwsza, zaproponowana przez PO, utrzymuje otwarty i konkurencyjny nabór na wyższe stanowiska w służbie cywilnej. W projekcie nowelizacji przedstawionym przez PiS zaproponowano, aby wyższe stanowiska w służbie cywilnej (np. dyrektora generalnego urzędu) obsadzane były w drodze powołania, a nie konkursu, jak to jest obecnie.

Wykreślony też został zapis o tym, że umowy o pracę z osobami zajmującymi w dniu wejścia w życie nowelizacji wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej (będące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej) wygasają po upływie 30 dni od chwili wejścia ustawy w życie, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy.

Druga ważna poprawka zaakceptowana w trakcie prac komisji dotyczy wpisania do ustawy wymogu stażu pracy dla osób obejmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Wciąż będą one obowiązywać na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych oraz dyrektorów generalnych urzędów. W innych przypadkach obowiązek stażu dla kierowników zostanie zniesiony.

Posłowie będą też głosować nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty, znoszącą obowiązek szkolny dla sześciolatków. Przez kilka lat walczyło o to małżeństwo Elbanowskich. Sejmowe komisje odrzuciły zgłoszone w pierwszym czytaniu wnioski o wysłuchanie publiczne dotyczące tego projektu.

Ustawa złożona przez posłów PiS prócz zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków zakłada zniesienie obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków i powrót do obowiązku szkolnego w wieku lat siedmiu i przedszkolnego dla sześciolatków.

W ustawie zapisano, że od nowego roku szkolnego dzieci sześcioletnie urodzone do końca sierpnia będą mogły pójść do pierwszej klasy pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli nie będą go miały, będą musiały posiadać pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku dzieci sześcioletnich urodzonych od września do grudnia oprócz rocznego przygotowania przedszkolnego opinia poradni będzie obowiązkowa.

Konwent Seniorów na wniosek PiS rozszerzył zaplanowany wcześniej porządek obrad o pierwsze czytanie ustawy o policji i służbach specjalnych. Projekt kilka dni temu pojawił się się na stronach sejmowych.

Sejm zajmie się też projektem budżetu na 2016 r., który zakłada, że deficyt nie przekroczy 54,7 mld zł, a wzrost PKB wyniesie 3,8 proc. W projekcie zaplanowano dochody budżetu państwa w wysokości 313 mld 788 mln 526 tys. zł i wydatki na poziomie 368 mld 528 mln 526 tys. zł.

Założono, że relacja długu do PKB wyniesie 49,1 proc. pod koniec 2015 r. i 49 proc. w 2016 r. W wydatkach uwzględniono zwiększenie o ponad 2 mld zł wynagrodzeń dla grup zawodowych, które od 2010 r. były objęte tzw. zamrożeniem wynagrodzeń.

W nocy do laski marszałkowskiej wpłynął projekt tzw. ustawy medialnej. Najprawdopodobniej również na tym posiedzeniu odbędzie się jej pierwsze czytanie. Projekt „dotyczy reformy polskich mediów publicznych, zmierzającej do ustanowienia systemu mediów narodowych, którego filarami będą instytucje niemające charakteru spółek akcyjnych, którym zapewni się stabilne źródła finansowania”.

Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

Ludzie i style

Dlaczego Donald Trump nie zatańczy na TikToku?

Gdy jedni prezydenci pokazują się na TikToku, inni próbują go zbanować. Popularna wśród młodzieży – i nie tylko – aplikacja już została usunięta z Indii. Następne będą USA?

Michał R. Wiśniewski
12.07.2020
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną