Kraj

Oskarżony: Lech Wałęsa

Lech Wałęsa Lech Wałęsa Wojciech Stróżyk / Reporter
Zgromadzone w Instytucie Pamięci Narodowej materiały Służby Bezpieczeństwa dotyczące Lecha Wałęsy obejmują grubo ponad 50 tomów akt.

Największą ich część stanowi dokumentacja Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim Zadra, czyli operacji SB przeciwko przewodniczącemu Solidarności, prowadzonej od 1983 r. do końca PRL. Druga grupa dokumentów to teczki SOR kryptonim Bolek, założonej w lipcu 1978 r., czyli akta inwigilacji Wałęsy jako działacza opozycyjnych Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Odtąd Wałęsa stał się tzw. figurantem, czyli osobą prowadzącą działalność antypaństwową, poddaną policyjnemu nadzorowi.

Polityka 9.2016 (3048) z dnia 23.02.2016; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 6

Czytaj także

Żyjmy Lepiej

Dziesięć tysięcy kroków

Chodźmy chodzić, maszerować z kijami i biegać. Plan minimum to dziesięć tysięcy kroków dziennie. Można też zwiększyć obroty, ale trzeba to robić z głową.

Marcin Piątek
28.07.2020