Kraj

Kobiety do komputerów

Autorzy raportu „Kobiety w IT” wskazują na dynamiczny rozwój branży IT w Polsce. Autorzy raportu „Kobiety w IT” wskazują na dynamiczny rozwój branży IT w Polsce. pressmaster / PantherMedia

W badaniu biorącym pod lupę sytuację zawodową Polek w branży teleinformatycznej (zrealizowanym w drugiej połowie 2015 r.) wzięło udział 1035 Polek. Dominują osoby młode – kobiety pomiędzy 25. a 30. rokiem życia stanowią połowę badanych (52 proc.), podczas gdy te po 40. roku życia tylko 3 proc. ogółu respondentek. Większość uczestniczek badania (63 proc.) pracuje w branży IT i komunikacji. Dużą grupę stanowiły też pracowniczki działu marketingu (11,5 proc.) oraz usług związanych z bankowością i finansami. Kluczem do sukcesu w IT wcale nie musi być dyplom z informatyki. Tylko połowa badanych przyznała, że ma wykształcenie kierunkowe lub jest w trakcie studiów. Pozostałe zazwyczaj zajęły się nowymi technologiami, mając w CV doświadczenia w innych branżach. Kobiety zgodnie przyznawały, że ciągłe kształcenie i budowa własnego portfolio są istotniejsze nawet od odbytych kursów i otrzymanych certyfikatów. Co piąta z respondentek była zatrudniona na stanowisku programistki (Software Developer), a co dziesiąta Software Testera (czyli osoby odpowiedzialnej za testowanie oprogramowania). Dość duży odsetek stanowiły też panie na takich stanowiskach jak Project Manager, Business Analyst czy IT Consultant (w sumie 28,5 proc.).

Na podstawie umów na czas nieokreślony pracuje 42,4 proc. respondentek, najczęściej w średnich przedsiębiorstwach, choć nie brakuje też pań zasilających szeregi wielkich korporacji. Co piąta z ankietowanych stwierdziła, że jej pracodawca zatrudnia ponad 1500 osób. Te respondentki, które podały wysokość zarobków, najczęściej wskazywały kwotę pomiędzy 2500 a 3500 zł netto (23,1 proc.). Co 20. uczestniczka badania (4,5 proc.) przyznała, że zarabia ponad 10 tys. zł. Co istotne, ponad połowa badanych kobiet wskazała, że prawdopodobnie zarabia mniej niż ich koledzy na podobnych stanowiskach.

Polityka 18.2016 (3057) z dnia 26.04.2016; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 7
Reklama