Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Prześwietlanie radykalizmu

Bardzo ważnym elementem DARE jest rozpoznanie postaw młodych ludzi, którzy są celem rekrutacji radykalnych środowisk. Bardzo ważnym elementem DARE jest rozpoznanie postaw młodych ludzi, którzy są celem rekrutacji radykalnych środowisk. Łukasz Dejnarowicz / Forum

Dlaczego młodzi ludzie poddają się radykalizacji? – zbada zespół polskich ekspertów, na zlecenie Komisji Europejskiej. Przyjrzy się też społecznym i instytucjonalnym możliwościom skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku. Projekt DARE (Dialogue About Radicalisation and Equality) jest w fazie ostatecznych przygotowań, ruszy w styczniu 2017 r. – Chodzi o radykalizację skrajnie prawicową oraz islamistyczną, w tym terroryzm, a także o ich konsekwencje dla Europy – mówi dr Łukasz Jurczyszyn, kierownik tego projektu w Polsce, socjolog, politolog, z Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, który przeprowadzał badanie terenowe wśród ONR i rosyjskich nacjonalistów. – O pilności tego problemu świadczy fakt, że odpowiedź dotyczącą startu tego projektu mieliśmy otrzymać z KE dopiero w listopadzie, a nadeszła do nas pod koniec maja – mówi dr Jurczyszyn.

Projekt DARE skupia się na wpływie radykalizacji islamistycznej na rozwój tendencji radykalizacyjnych wśród działaczy i sympatyków skrajnej prawicy w Europie i vice versa.

Poza Polską badania odbędą się w 13 krajach, m.in. w Belgii, we Francji, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Grecji, Turcji, Tunezji i Rosji. Zespół dr. Jurczyszyna będzie odpowiedzialny za krytyczny przegląd obecnej wiedzy, przedsięwzięć i interwencji dotyczących radykalizacji i antyradykalizacji wytworzonych przez unijne instytucje, a także przez wszystkie państwa, które biorą udział w tym projekcie. Bardzo ważnym elementem DARE jest rozpoznanie postaw młodych ludzi, którzy są celem rekrutacji radykalnych środowisk.

Polityka 25.2016 (3064) z dnia 14.06.2016; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 8
Reklama