Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Gospodarka nie nadąża

Mizerski na bis

Polityka
Są sygnały, że po wielu miesiącach prowadzonej przez PiS ofensywy kadrowej w kraju zaczyna brakować ciepłych posad dla niektórych członków tej partii, ich krewnych i znajomych.

Niebezpiecznie rosnący deficyt ciepłych posad martwi urzędników odpowiedzialnych za politykę kadrową. – PiS to duża, dynamicznie rozwijająca się partia. Potrzeby są olbrzymie i gospodarka, niestety, nie potrafi im sprostać – rozkłada ręce dyrektor departamentu ciepłych posad w Ministerstwie Pracy. – Liczba chętnych do atrakcyjnych stanowisk rośnie, wszyscy uważają, że się nadają i trudno się dziwić. Przypadek Andrzeja Dudy pokazał, że nawet prezydentem Polski może być dziś każdy.

W niektórych rejonach kraju sytuacja jest wręcz dramatyczna. Skończyły się atrakcyjne stanowiska w mediach publicznych, porozdawano posady w urzędach wojewódzkich, zarządach i radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Niepokoją informacje o braku ciepłych posad w stadninach koni, fundacjach, branżowych instytutach i generalnych, a nawet okręgowych dyrekcjach. – Nie ma się co dziwić, że desperacja działaczy i ich rodzin rośnie – wzdycha dyrektor.

– Co rząd zamierza zrobić, aby poprawić sytuację materialną tych ludzi?

– Staramy się reagować na bieżąco. Planujemy m.in. repolonizację niektórych banków, zamierzamy także przy pomocy prokuratury przejąć jak największą liczbę dobrze prosperujących biznesów od osób, które w tym celu o coś oskarżymy. To powinno przynieść gospodarce trochę posad, które będziemy mogli obsadzić.

– Co z górnictwem? Czy i tu są jakieś rezerwy?

– Tylko pod warunkiem że w naszych kopalniach wzrośnie innowacyjność, która jest oczkiem w głowie wicepremiera Morawieckiego.

– Na czym by to polegało?

– Na usprawnieniach organizacyjnych i wymyślaniu rozwiązań, które dotąd nikomu się nie śniły.

Polityka 30.2016 (3069) z dnia 19.07.2016; Fusy plusy i minusy; s. 99
Oryginalny tytuł tekstu: "Gospodarka nie nadąża"
Reklama