Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Mężczyźni umierają za wcześnie

Polacy żyją średnio o osiem lat krócej od Polek. Polacy żyją średnio o osiem lat krócej od Polek. Amy Eckert / Getty Images

W Polsce występuje nadumieralność mężczyzn – donosi GUS. W 2015 r. mężczyźni żyli średnio 73,6 lat, natomiast kobiety 81,6 lat. Zjawisko nadumieralności mężczyzn widać we wszystkich grupach wiekowych i dotyczy również państw zachodnich, jednak w Polsce ta dysproporcja jest wyjątkowo widoczna. W 2015 r. wieku 18 lat nie dożyło 0,8 proc. mężczyzn, wśród kobiet – 0,6 proc. Różnica ta zwiększa się wraz z wiekiem. Wieku pełnej aktywności zawodowej, tj. 45 lat, nie dożyło 5 proc. mężczyzn i 1,9 proc. kobiet, natomiast wieku 75 lat – aż 46,8 proc. mężczyzn i 23,7 proc. kobiet. W ubiegłym roku najkorzystniejsze parametry trwania życia zanotowano w Krakowie i w Warszawie (mężczyźni żyli tutaj średnio 76 lat, natomiast kobiety powyżej 82 lat). Na drugim biegunie pod tym względem jest Łódź i podregion katowicki.

Polityka 35.2016 (3074) z dnia 23.08.2016; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 8
Reklama