Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Skromne poparcie dla reformy edukacji

Polityka

Zapowiadana przez minister edukacji Annę Zalewską reforma edukacji zakłada przywrócenie ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum. Gimnazja mają być wygaszane od roku szkolnego 2017/18. Przeciw zmianom protestuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, według którego pracę może stracić nawet 37 tys. nauczycieli. Protestują też dyrektorzy szkół oraz samorządy, które wyceniają koszty reformy na co najmniej 1 mld zł. Na zlecenie POLITYKI INSIGHT pracownia Danae zbadała, co o powrocie do poprzedniego systemu edukacji sądzą Polacy.

Przywrócenie ośmioletniej podstawówki popiera co drugi badany, przeciwnego zdania jest 30 proc. Reformę popiera większość wyborców PiS, Kukiz’15 oraz połowa elektoratu Platformy – 41 proc. wyborców PO nie chce likwidacji gimnazjów. Tylko wśród wyborców Nowoczesnej przeciwnicy reformy przeważają nad zwolennikami (61 proc. do 31 proc.). Likwidacji gimnazjum sprzeciwiają się respondenci z wyższym wykształceniem (34 proc.) oraz osoby z miast o 100–499 tys. mieszkańców (32 proc.).

Mimo poparcia dla systemu 8+4 Polacy są podzieleni w kwestii oceny gimnazjum. 39 proc. ocenia ich funkcjonowanie dobrze, 36 proc. – źle. Co czwarty badany nie ma zdania. Gimnazja są lepiej oceniane przez tych, którzy je ukończyli lub wciąż się w nich uczą (43 proc.), niż przez resztę badanych, która do nich nie chodziła (37 proc.). Co drugi badany w wieku 15–19 ma o nich dobre zdanie. Pozytywną opinię o gimnazjach mają przede wszystkim mieszkańcy wsi (40 proc.) oraz miast o 100–499 tys. mieszkańców (42 proc.).

W mediach pojawiły się też informacje, że resort edukacji rozważa zmniejszenie liczby zajęć przyrodniczych w klasach V–VIII oraz ograniczenie lekcji informatyki w gimnazjum. Zapytaliśmy, które przedmioty powinny mieć większy wymiar godzinowy (można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź).

Polityka 43.2016 (3082) z dnia 18.10.2016; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 8
Reklama