Kraj

Oświadczenie Obywateli RP: Ręce precz od grobów ofiar

Obywatele RP / •
Żądamy natychmiastowego wycofania decyzji o ekshumacji ciał tych ofiar katastrofy smoleńskiej, których rodziny tego sobie nie życzą.

Poseł Jarosław Kaczyński
Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro
Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski

Panowie!
Żądamy natychmiastowego wycofania decyzji o ekshumacji ciał tych ofiar katastrofy smoleńskiej, których rodziny tego sobie nie życzą.

Nie ma powodu wchodzić dzisiaj w merytoryczne sporyo zasadność zaplanowanych w Prokuraturze Krajowej badań. Onew oczywisty sposób nie mają żadnego sensu. Żaden nowy szczegół nie zostanie ujawniony – chyba, że planując ekshumacje, zaplanowali Panowie również fałszerstwo. Badania – gdyby nawet rzeczywiście były do czegokolwiek potrzebne z uwagi na dobro jakiegokolwiek postępowania dotyczącego przyczyn katastrofy – można ograniczyć do tych osób, których bliscy wyrażają na to zgodę.

Panom to jednak nie wystarcza. Panów decyzja jest czystym barbarzyństwem. Podejmują ją Panowie, bo mogą. I najwyraźniej lubią Panowie patrzeć na bezsilną rozpacz ludzi, których godność Panowie poniewierają.

Pośle Kaczyński!
Oświadczamy Panu, a Panów Prokuratorów prosimy o przyjęcie do wiadomości tego oświadczenia, że albo decyzja o ekshumacjach przeprowadzanych wbrew woli bliskich zostanie cofnięta przed 10 grudnia 2016, albo nie będzie Pan już mógł odbywać swoich miesięcznic na Krakowskim Przedmieściu. Proszę wydać stosowne dyspozycje Panom Prokuratorom.

Jak z pewnością Pan wie, występując przeciw tym pożałowania godnym celebracjom, demonstracyjnie okazywaliśmy dotąd poszanowanie dla ich rzekomo religijnego i żałobnego charakteru. Niemal każde zdanie wypowiadane tam przez Pana i towarzyszące Panu osoby profanowało religię, pamięć o zmarłych, elementarną uczciwość, poniewierało godność państwa i poszczególnych obywateli.

Reklama