Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Dlaczego akurat teraz reaktywuje się sprawę Piniora?

Józef Pinior Józef Pinior Forum
Może dlatego, że uznano zebrane dowody za słabe?

Przypomnijmy zasadę cywilizacji zachodniej: dopóki oskarżony w jakiejkolwiek sprawie nie zostanie prawomocnie skazany, jest w świetle prawa niewinny. Józef Pinior twierdzi, że jest niewinny. Dla mnie i dla wielu Polaków, zwłaszcza z mojego pokolenia – pokolenia opozycji demokratycznej, pierwszej Solidarności, stanu wojennego i pokojowej zmiany systemu – Józef Pinior pozostaje więc niewinny.

Ze wzruszeniem (ale i smutkiem) patrzyłem, jak zwolniony z aresztu wita się z Karolem Modzelewskim, Henrykiem Wujcem, Danutą Kuroń (Jacek, gdyby żył, niechybnie czekałby wraz z nimi), Januszem Pałubickim. Czekali na niego na sądowym korytarzu długie godziny. Całkiem tak jak w latach 80. ludzie czekali w sądach na ogłoszenie wyroku w sprawach ściganych z dekretu o stanie wojennym. Jednym ze skazanych był wtedy Mariusz Kamiński. Dziś jest ministrem w rządzie, który chce skazać bohatera stanu wojennego.

Apel ministra Kamińskiego brzmi niewiarygodnie

Nadzorca służb specjalnych Mariusz Kamiński apelował w piątek w Sejmie, aby nie upolityczniać sprawy Józefa Piniora, bo jest korupcyjna, a nie polityczna. Gdyby obecny obóz władzy stał na straży praworządności i ładu konstytucyjnego, to może apel miałby jakieś podstawy.

Ale po ponad roku rządów pisowskich (które zaczęły się, jak pamiętamy, od bezprawnego ułaskawienia samego Kamińskiego) apel brzmi niewiarygodnie: było nie upolityczniać wszystkiego, czego tylko się tknęło. Ale rząd poszedł drogą „kontrkulturowej rewolucji’’ i ponosi polityczne skutki tego wyboru.

Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Reklama