Kraj

Cztery rządy

Polityka Insight ocenia rząd PiS

Polityka
Centrum analityczne POLITYKA INSIGHT jak co roku przygotowało ocenę rządu. PI sprawdzało działalność ministrów w kategoriach: sprawności zarządzania, pozycji politycznej we własnym obozie i odbiorze publicznym.
Polityka

Rating POLITYKI INSIGHT jest jakościową oceną pracy premiera i ministrów. Jego podstawą jest 13 ocen odnoszących się do trzech wymiarów działalności każdego członka rządu. Na sprawność zarządzania (w rankingu „jakość rządzenia”) składają się m.in. oceny za legislację i realizację polityki, administrowanie resortem. Na pozycję polityczną we własnym obozie („pozycja polityczna”) – oceny za pozycję w rządzie i we własnej partii, a na „odbiór publiczny” – oceny za zaufanie społeczne i odbiór w mediach. Ministrowie otrzymali podrating za każdy wymiar działalności – jest on średnią arytmetyczną ocen cząstkowych przy zachowaniu określonych wag. Całościowy rating ministra to z kolei średnia arytmetyczna trzech podratingów przy założeniu następujących wag: „jakość rządzenia” – 50 proc., „pozycja polityczna” – 25 proc. i „odbiór publiczny” – 25 proc. Obowiązuje dziewięciostopniowa skala: A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-.

***

Ogólna ocena rządu

B-
B- Jakość rządzenia
B Pozycja polityczna
B- Odbiór publiczny

***

W rządzie Beaty Szydło znaleźli się prawie wszyscy znaczący politycy PiS (poza Joachimem Brudzińskim i oczywiście samym prezesem) oraz liderzy koalicyjnych partii Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro. To wzmacnia gabinet politycznie, ale też sprawia, że trudno nad nim zapanować. Premier wyraźnie sobie z tym nie radzi.

Najbardziej niezależni od premier Szydło są szefowie resortów siłowych – przede wszystkim Antoni Macierewicz i Mariusz Błaszczak, ale też Mariusz Kamiński czy Zbigniew Ziobro. Mają własne ścieżki wydeptane do siedziby partii przy ul. Nowogrodzkiej i dostęp do ucha prezesa.

Polityka 48.2016 (3087) z dnia 22.11.2016; Polityka; s. 22
Oryginalny tytuł tekstu: "Cztery rządy"
Reklama