Twoja „Polityka”. Jest nam po drodze. Każdego dnia.

Pierwszy miesiąc tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Cztery rządy

Polityka Insight ocenia rząd PiS

Polityka
Centrum analityczne POLITYKA INSIGHT jak co roku przygotowało ocenę rządu. PI sprawdzało działalność ministrów w kategoriach: sprawności zarządzania, pozycji politycznej we własnym obozie i odbiorze publicznym.
Polityka

Rating POLITYKI INSIGHT jest jakościową oceną pracy premiera i ministrów. Jego podstawą jest 13 ocen odnoszących się do trzech wymiarów działalności każdego członka rządu. Na sprawność zarządzania (w rankingu „jakość rządzenia”) składają się m.in. oceny za legislację i realizację polityki, administrowanie resortem. Na pozycję polityczną we własnym obozie („pozycja polityczna”) – oceny za pozycję w rządzie i we własnej partii, a na „odbiór publiczny” – oceny za zaufanie społeczne i odbiór w mediach. Ministrowie otrzymali podrating za każdy wymiar działalności – jest on średnią arytmetyczną ocen cząstkowych przy zachowaniu określonych wag. Całościowy rating ministra to z kolei średnia arytmetyczna trzech podratingów przy założeniu następujących wag: „jakość rządzenia” – 50 proc., „pozycja polityczna” – 25 proc. i „odbiór publiczny” – 25 proc. Obowiązuje dziewięciostopniowa skala: A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-.

***

Ogólna ocena rządu

B-
B- Jakość rządzenia
B Pozycja polityczna
B- Odbiór publiczny

***

W rządzie Beaty Szydło znaleźli się prawie wszyscy znaczący politycy PiS (poza Joachimem Brudzińskim i oczywiście samym prezesem) oraz liderzy koalicyjnych partii Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro. To wzmacnia gabinet politycznie, ale też sprawia, że trudno nad nim zapanować. Premier wyraźnie sobie z tym nie radzi.

Najbardziej niezależni od premier Szydło są szefowie resortów siłowych – przede wszystkim Antoni Macierewicz i Mariusz Błaszczak, ale też Mariusz Kamiński czy Zbigniew Ziobro. Mają własne ścieżki wydeptane do siedziby partii przy ul. Nowogrodzkiej i dostęp do ucha prezesa.

Polityka 48.2016 (3087) z dnia 22.11.2016; Polityka; s. 22
Oryginalny tytuł tekstu: "Cztery rządy"
Reklama