Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Rekordowo niskie oceny posłów

Niezadowolenie z pracy Sejmu w porównaniu z grudniem ubiegłego roku wzrosło o 9 pkt proc. Niezadowolenie z pracy Sejmu w porównaniu z grudniem ubiegłego roku wzrosło o 9 pkt proc. Andrzej Hulimka / Reporter

W styczniu pracę posłów źle oceniło 67 proc. badanych. To najsłabsze notowania Sejmu VIII kadencji – wynika z badań CBOS. Niezadowolenie z pracy Sejmu w porównaniu z grudniem ubiegłego roku wzrosło o 9 pkt proc. Z kolei dobrze pracę posłów ocenia 21 proc. ankietowanych, o 6 pkt proc. mniej niż przed miesiącem. Zdania w tej kwestii nie miało 12 proc. badanych. Niewiele zmieniły się natomiast notowania Senatu. Pracę tej izby dobrze ocenia 28 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.), 51 proc. – źle (wzrost o 1 pkt proc.). 21 proc. respondentów nie zajęło stanowiska. Jak podkreśla CBOS, powodem niezadowolenia z pracy posłów był kryzys parlamentarny, który przełożył się na pogorszenie i tak już przeważnie złych opinii Polaków o pracy posłów. W badaniu ankietowani ocenili także pracę obecnego prezydenta. Z prezydentury Andrzeja Dudy zadowolonych jest 52 proc., co trzeci Polak ocenia ją krytycznie.

Polityka 5.2017 (3096) z dnia 31.01.2017; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 8
Reklama