„Polityka”. Pilnujemy władzy, służymy czytelnikom.

Prenumerata roczna taniej o 20%

OK, pokaż ofertę
Kraj

Gra w dekomunizatora

Młodzież w służbie dekomunizacji

Posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży, 1 czerwca 2016 r. Z tyłu, w środku: jako gość wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. Posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży, 1 czerwca 2016 r. Z tyłu, w środku: jako gość wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. Aleksiej Witwicki / Forum
Polityczna zmiana nie ominęła Sejmu Dzieci i Młodzieży, który od 1994 r. zbiera się w Dniu Dziecka przy Wiejskiej. Aby w tym roku zdobyć mandat dziecięcego posła, należało w swoim otoczeniu wyszukać symbole propagujące systemy totalitarne i w ich miejsce zaproponować lokalnych bohaterów.
Na stronach IPN są wykazy nazw ulic i placów, które wymagają zdekomunizowania, zgodnie z ustawą z 2016 r.Krystain Maj/Forum Na stronach IPN są wykazy nazw ulic i placów, które wymagają zdekomunizowania, zgodnie z ustawą z 2016 r.

Rekrutację prowadziła Kancelaria Sejmu we współpracy z IPN, który młodym dekomunizatorom służył merytoryczną pomocą i oceniał ich pracę. Po ogłoszeniu przez nią reguł tegorocznej rekrutacji pojawiły się głosy, że dobry edukacyjny projekt, jakim dotąd był SDiM, obecna władza wykorzysta nie do edukowania, a do indoktrynowania młodego pokolenia. Konkursowe zadanie nawiązywało wprost do przyjętej w 2016 r. ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Do września nazwy „odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989” mają być usunięte. Ustawa zadanie to nałożyła na władze samorządowe. Nie ma w niej ani słowa o udziale w dekomunizacji niepełnoletnich uczniów.

W 2017 r. Kancelaria Sejmu do ubiegania się o mandaty posłów zaprosiła uczniów, którzy w dniu rozpoczęcia rekrutacji (27 lutego) mieli ukończone 13 lat, a 1 czerwca br., w dniu posiedzenia SDiM, nie będą mieć ukończonych 18 lat. W latach poprzednich kandydować mogli wszyscy uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych niezależnie od ich wieku. Ta zmiana regulaminu spowodowała, że do rywalizacji stanęli uczniowie (13-latkowie) z ostatniej klasy podstawówki, uczniowie gimnazjów, w których nauka historii kończy się na 1918 r., oraz uczniowie z pierwszych i w części z drugich klas (urodzeni przed 1 czerwca) szkół ponadgimnazjalnych.

Zespoły dekomunizatorów 

Prawo kandydowania odebrano uczniom z klas maturalnych i w dużej części z drugich klas tych szkół.

Polityka 22.2017 (3112) z dnia 30.05.2017; Polityka; s. 26
Oryginalny tytuł tekstu: "Gra w dekomunizatora"
Reklama