Kraj

Przybywa cudzoziemców

Od 2014 r. zanotowano wzrost o ponad 150 tys. osób posiadających ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce. Od 2014 r. zanotowano wzrost o ponad 150 tys. osób posiadających ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce. Andrzej Sidor / Forum

Wzrasta liczba cudzoziemców, którzy posiadają ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce (m.in. zezwolenia na pobyt czasowy lub stały). Od 2014 r. zanotowano wzrost o ponad 150 tys. osób. Zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy (127 tys.), Niemiec (23 tys.) oraz Białorusi (13,5 tys.) – wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Połowa obcokrajowców posiada zezwolenia na pobyt czasowy (do 3 lat). Około 56 proc. cudzoziemców posiadających zezwolenia na pobyt w Polsce to osoby w przedziale wiekowym 20–39 lat.

Polityka 32.2017 (3122) z dnia 08.08.2017; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 9

Czytaj także

Społeczeństwo

Krótkoterminowi turyści wysiedlają mieszkańców miast

Krótkoterminowy turysta już wysiedlił mieszkańców krakowskiej starówki. Teraz masowo rezerwuje Warszawę.

Edyta Gietka
29.08.2019