Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Pełzająca lustracja

Idea powszechnej lustracji ponownie odżyła z chwilą powrotu PiS do władzy. Idea powszechnej lustracji ponownie odżyła z chwilą powrotu PiS do władzy. Tomasz Paczos / Fotonova

Krajowa Administracja Skarbowa stała się poligonem doświadczalnym nowej fali lustracji.

Dotąd jedynie w Instytucie Pamięci Narodowej obowiązywał ustawowy zakaz zatrudniania (nawet na etacie sprzątaczki) byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL i ich tajnych współpracowników. W innych instytucjach i służbach (państwowych i samorządowych) niektóre kategorie pracowników i funkcjonariuszy (zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych) mają obowiązek złożenia oświadczeń lustracyjnych. Dobrowolne ujawnienie służby w organach (bądź współpracy z nimi) nie musi prowadzić do wyrzucenia z pracy. Co innego, jeśli ktoś służbę czy współpracę zataił.

Idea powszechnej lustracji ponownie odżyła z chwilą powrotu PiS do władzy. Poligonem, na którym już ją przećwiczono, jest powołana w tym roku Krajowa Administracja Skarbowa. Zintegrowano w niej w sumie 65,3 tys. skarbowców, celników i część urzędników z Ministerstwa Finansów. Zdominowany przez PiS Sejm w ustawie o KAS zobowiązał wszystkich pracowników i funkcjonariuszy z jednostek włączanych do KAS, a urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r., do złożenia oświadczeń lustracyjnych. Ustawa wprowadziła zakaz zatrudniania w KAS byłych funkcjonariuszy i współpracowników organów bezpieczeństwa. Poza wiedzą i doświadczeniem sługi fiskusa muszą się wykazać „właściwą postawą moralną”. Marian Banaś, sekretarz stanu w MF i szef KAS, w odpowiedzi na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich napisał: „Tylko taka kadra zapewni właściwe wypełnianie ustawowych celów i zadań KAS, związanych z zapewnieniem efektywnego poboru danin publicznych, poprzez uszczelnienie systemu podatkowego, zapobieganie wyłudzaniu podatku i coraz skuteczniejsze eliminowanie szarej strefy”.

KAS pierwszy etap lustracji ma już za sobą.

Polityka 32.2017 (3122) z dnia 08.08.2017; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 9
Reklama