Kraj

Kodeks Etyczny Polityka

Polityka jest zajęciem i zawodem otwartym dla wszystkich obywatelek i obywateli.

Istotą polityki jest służba dobru całego społeczeństwa i wszystkich jego członków. Uprawianie polityki, a zwłaszcza sprawowanie władzy, nakłada na nas wysokie wymagania moralne. W szczególności polityczki i politycy:

1. Szanują prawo, a zwłaszcza konstytucję, oraz dotrzymują umów i przyrzeczeń.

2. Działają przede wszystkim na rzecz dobra wspólnego i dobra kraju, przedkładając je nad dobro swojego ugrupowania i swoje własne.

3. Odrzucają stosowanie bezprawnej przemocy oraz autorytarnych metod rządzenia naruszających zasady demokratycznego państwa prawa.

Polityka 41.2017 (3131) z dnia 10.10.2017; Felietony; s. 104
Reklama

Czytaj także

Kraj

Szkoła bardzo szkodzi. Uczniom, demokracji, światu

Rozmowa z dr. Mikołajem Marcelą o fatalnych skutkach kultywowania XIX-wiecznej formuły szkoły, wychowywaniu do autorytaryzmu i o tym, jak można to zmienić.

Jacek Żakowski
18.09.2021