Kraj

Kodeks Etyczny Polityka

Polityka jest zajęciem i zawodem otwartym dla wszystkich obywatelek i obywateli.

Istotą polityki jest służba dobru całego społeczeństwa i wszystkich jego członków. Uprawianie polityki, a zwłaszcza sprawowanie władzy, nakłada na nas wysokie wymagania moralne. W szczególności polityczki i politycy:

1. Szanują prawo, a zwłaszcza konstytucję, oraz dotrzymują umów i przyrzeczeń.

2. Działają przede wszystkim na rzecz dobra wspólnego i dobra kraju, przedkładając je nad dobro swojego ugrupowania i swoje własne.

3. Odrzucają stosowanie bezprawnej przemocy oraz autorytarnych metod rządzenia naruszających zasady demokratycznego państwa prawa.

Polityka 41.2017 (3131) z dnia 10.10.2017; Felietony; s. 104

Czytaj także

Kraj

Prof. Marcin Król: Obyśmy znów nie byli głupi

Prof. Marcin Król, historyk idei, o tym, że czeka nas koniec starego świata i nic dobrego z tego na razie nie wyjdzie.

Jacek Żakowski
01.01.2019