Kraj

Meldunek wraca

Numer PESEL nadawany będzie wszystkim cudzoziemcom dokonującym zameldowania w Polsce na pobyt stały lub czasowy. Numer PESEL nadawany będzie wszystkim cudzoziemcom dokonującym zameldowania w Polsce na pobyt stały lub czasowy. Maciej Piasta / Forum

Od 1 stycznia 2018 r. nadal będzie obowiązywał meldunek. W zmienianej ustawie o ewidencji ludności przewidziano m.in. możliwość elektronicznego meldunku, bez konieczności wizyty w urzędzie. W tym celu ma powstać specjalna e-usługa, za pomocą której każda osoba posiadająca profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny będzie mogła się zameldować. Jednocześnie przy użyciu jednego formularza meldunkowego można będzie załatwić kilka spraw, np. zameldować się na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego.

Polityka 48.2017 (3138) z dnia 28.11.2017; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 8
Reklama

Czytaj także

Społeczeństwo

Los bezpłodnych katolików: niech Bóg decyduje

Wierzą w Boga, dlatego nie decydują się na potępiane przez Kościół in vitro i inseminację. Niepłodni po katolicku.

Elżbieta Turlej
24.01.2013