Kraj

Pewnego rodzaju rewolucja kulturalna

Minister Piotr Gliński Minister Piotr Gliński Beata Zawrzel / Reporter

W przemówieniu podsumowującym dwulecie prac swojego resortu Piotr Gliński z dumą zaznaczył, że nakłady na kulturę wzrosły do 1 proc., a jemu samemu udało się „dokonać pewnego rodzaju rewolucji”. Trudno się nie zgodzić. I tak rewolucja na froncie filmowym pozbawiła stanowiska dotychczasową prezes Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Magdalenę Srokę, a jej miejsce zajął szerzej nieznany Radosław Śmigulski, dawniej członek zarządu Totalizatora Sportowego, w dodatku politycznie zaangażowany.

Polityka 51/52.2017 (3141) z dnia 17.12.2017; Ludzie i wydarzenia. Kraj 2017; s. 13

Czytaj także

Żyjmy Lepiej

Dziesięć tysięcy kroków

Chodźmy chodzić, maszerować z kijami i biegać. Plan minimum to dziesięć tysięcy kroków dziennie. Można też zwiększyć obroty, ale trzeba to robić z głową.

Marcin Piątek
28.07.2020