Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 24,99 zł!

Subskrybuj
Kraj

Leszek Balcerowicz przeciw manipulacji TVP

Polityka

W czasie swojej służby publicznej w latach 1989–1991 i 1995–2007 (a także później) byłem wielokrotnie publicznie atakowany, zwłaszcza przez niektórych polityków. Autorami demagogicznych, niesprawiedliwych lub wręcz fałszywych wypowiedzi były poszczególne osoby, a nie instytucje państwowe, działające w zorganizowany sposób i kierowane przez ludzi z jednej, rządzącej partii.

Wynikiem takiego właśnie działania jest audycja wyemitowana 26 września 2017 r. w postaci odcinka „Magazynu śledczego” Anity Gargas, której głównymi realizatorami lub wykonawcami ze strony TVP byli Radosław Jankiewicz i Wojciech Surmacz. Wszystkie zarzuty formułowane w wyżej wymienionym programie są fałszywymi oskarżeniami lub insynuacjami, co pokazałem w moim tekście z 28 września 2017 r. na: http://www.balcerowicz.pl. Audycja powstała w TVP, kierowanej przez Jacka Kurskiego, przy wykorzystaniu materiałów NBP, którym kieruje Adam Glapiński. Nawiasem mówiąc, NBP do dziś odmawia przekazania materiałów, które zostały wcześniej udostępnione TVP i tam publicznie ujawniane w oskarżycielskiej tonacji.

Nie podejmowałem dotąd kroków prawnych w reakcji na insynuacje lub fałszywe oskarżenia ze strony indywidualnych osób. W przypadku audycji w programie Anity Gargas mamy jednak do czynienia z o wiele gorszą, niejako systemową, praktyką: współpracy instytucji państwowych w opracowywaniu kłamliwych materiałów godzących w dobre imię osób krytykujących rządzących, a następnie emitowaniu opartych na nich programów przez TVP.

Dlatego zdecydowałem się podjąć kroki prawne. Na pierwszym etapie wzywam zarząd TVP i twórców programu „Magazyn śledczy” Anity Gargas (wraz z nią samą) z 26 września 2017 r.

Polityka 1.2018 (3142) z dnia 26.12.2017; Do i od Redakcji; s. 139
Reklama