Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Niezbędna podwyżka, POLITYKA Cyfrowa w supercenie

Od stycznia wzrosły koszty kioskowe POLITYKI. Od stycznia wzrosły koszty kioskowe POLITYKI. Polityka
POLITYKA w kioskach droższa o 1 zł. W prenumeracie bez zmian. W POLITYCE Cyfrowej supercena.

Od następnego wydania POLITYKA będzie kosztować 7,90 zł. Ostatni raz podnosiliśmy cenę egzemplarzową naszego tygodnika przed dwoma laty. Od tamtego czasu procesy i zjawiska, które negatywnie wpływały na naszą ówczesną sytuację ekonomiczną, uległy dodatkowemu pogłębieniu i przyspieszeniu.

Początek 2018 r. przyniósł podwyżkę cen papieru, na którym drukowany jest tygodnik. Koszty zakupu papieru stanowią dwie trzecie wszystkich wydatków związanych z produkcją pisma. Dodatkowo od stycznia wzrosły koszty kioskowej dystrybucji POLITYKI. Rynek kolportażowy przy tym ma swoje problemy – wśród wydawców gazet i czasopism rośnie obawa o przyszłość i stabilność systemu dystrybucji. Podniesione zostały opłaty pocztowe dotyczące obsługi prenumeraty.

Nasze niegdyś podstawowe źródło przychodów, tj. wpływy z reklam i ogłoszeń, które pozwalało utrzymywać cenę POLITYKI na stałym poziomie, stanowi obecnie już tylko 18 proc. wszystkich naszych dochodów. Zapaść reklamowa, objawiająca się spadkami sięgającymi kilkudziesięciu procent, dotyka wszystkich segmentów i wszystkich typów gazet i czasopism. Naturalnie z wyjątkiem tytułów sprzyjających rządowi, otrzymujących hojne zlecenia ze spółek Skarbu Państwa.

W obecnych, trudnych politycznie, czasach mamy obowiązek, jak sądzimy, zachowania odpowiedniego poziomu jakości i zawartości pisma, utrzymania zespołu dziennikarskiego, a przede wszystkim niezależności gazety, w tym finansowej. Liczymy, że będziecie Państwo z nami i po naszej stronie. Nie mamy innych Sojuszników.

Informujemy też, że jeszcze przez kwartał pozostawiamy cenę prenumeraty wydania drukowanego na dotychczasowym poziomie. Jednocześnie gorąco namawiamy do korzystania z POLITYKI Cyfrowej (www.

Polityka 17/18.2018 (3158) z dnia 24.04.2018; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 7
Reklama