Kraj

Oświecenie wciąż trwa!

Otóż w XVIII w. wymyślili, że gdy zaufamy rozumowi i nauce, możliwy stanie się szybki postęp cywilizacyjny.

W długiej historii reakcji – reakcji na ruch oświeceniowy i liberalny – rzecznicy interesów arystokracji i kleru nie ugrali zbyt wiele, niemniej jednak kilka lew wzięli. Umowa społeczna zawarta w łonie literackich i politycznych elit Zachodu nakazała wygasić samo pojęcie oświecenia, wobec czego uznaliśmy niby, że epoka ta kiedyś tam jakoś się skończyła. Ponadto umówiono się, że będziemy traktować tych wszystkich Wolterów i Diderotów (choć już nie Kanta) protekcjonalnie, a zwłaszcza podkpiwać sobie z ich nadmiernego optymizmu (wersja dla liberałów) lub pychy (wersja dla konserwatystów), wyrażających się wiarą w nieograniczony postęp ludzkości na drodze do pokoju, dobrobytu i sprawiedliwości społecznej.

Polityka 34.2018 (3174) z dnia 21.08.2018; Felietony; s. 88

Czytaj także

Społeczeństwo

Prof. Leociak: Kościół jako instytucję należy odrzucić

To już nie są czasy zdobywania nowego świata i nawracania siłą wszystkich „dzikusów”, czy tego chcą, czy nie – mówi prof. Jacek Leociak z Instytutu Badań Literackich PAN, autor „Młynów Bożych” i wydanego właśnie „Wiecznego strapienia. O kłamstwie, historii i Kościele”.

Katarzyna Czarnecka
30.11.2020